Phù thủy Học viện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1512 55.56% with 27 votes

Phát hiện sự khác biệt giữa 2 hình ảnh được hiển thị.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

WitchAcademy