Snowy Trix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1510 60% with 25 votes

Di chuyển các bức tường mở và cho phép các quả bóng để thay đổi từ một phần khác.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleBallGirlMatching GirlsWinxTrix