باشگاه winx چرخش پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   150 100% with 15 votes

ترتیب قطعه از پازل به درستی به شکل تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlWinxClubRotate