باشگاه winx تطبیق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

6 سطح از تطبیق وجود دارد. در نظر گرفتن شخصیت در دختر محبوب کارتونی نشان می دهد، Winx باشگاه، به آنها ناپدید می شوند. تطبیق کامل تمام شخصیت های قبل از زمان اجرا می شود و یا بازی بیش از.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMatching Memory Android WinxClub