لباس عروسی زمستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چه چیزی می تواند بهترین 'زیبایی مطابقت این مکان عروسی زمستان؟ زرق و برق دار و شیک نگاه لباس عروس، یکی که این عروس دوست داشتنی در آینده به یک پری واقعی زمستان تبدیل!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpAndroid GirlsDefaultWinterWeddingDresses