مامانی زمستان لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر جوان شیرین است برای یک پیاده روی در یک روز زیبا در زمستان. او زمستان را دوست دارد و او دیوانه است در مورد مد زمستان، اینا هیچ کدوم چرا کمد لباس او پر از لباس های مرسوم، مد روز از جدیدترین مجموعه های مد زمستان است. چک کردن کمد لباس او و پیدا کردن ساز و برگ کامل برای او، او را در برخی از لباس را امتحان کنید و انتخاب کنید تا trendiest آنهایی که به او لباس. به خاطر داشته باشید که خارج از سرد خود را و او نیاز به لباس گرم. به او نگاه جدید می دهد، شما همچنین می توانید انتخاب کنید تا یک مدل موهای جدید زمستانی برای او.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWinterSweetie