Tình yêu mùa đông Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đây là một trò chơi về tình yêu. Nhưng bạn biết nó 's không luôn luôn yêu. Đôi khi bạn đang tức giận. Các cậu bé và cô gái đang chơi với nhau. Nó 's mùa đông, vậy làm thế nào bạn có thể bày tỏ sự tức giận của bạn để người yêu của bạn. Chính xác, bằng cách ném quả bóng tuyết. Bạn có thể ném quả bóng tuyết với nhau. Cố gắng để đánh nhau, nhưng ngay cả điều đó 's không luôn luôn dễ dàng. Có 'sa gió lạnh mà thổi quả cầu tuyết của bạn theo hướng sai. Điều gì sẽ xảy ra trong tuyết, họ sẽ làm cho nó lên hoặc họ sẽ ở lại tức giận?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillKissWinterLover