مد لباس زمستانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

این دختر را دوست دارد مد حتی زمانی که برف می بارد! او در حال تحصیل امشب حزب زمستان و می خواهد مانند مد لباس افسانه که او نگاه کنید. نگاه را از طریق کمد لباس های زمستانی خود را و پیدا کردن لباس گرم مناسب برای تکمیل نگاه خود را.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی آیتم های با ماوس خود را به آنها را در مدل به نظر می رسد.

Dress UpFashionGirlWinterStyleDressSnowDress UpFashionista