Winnie The Pooh Táo bắt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trợ giúp Winnie the Pooh để bắt như nhiều táo như bạn có thể. Để giành chiến thắng trong trò chơi, bạn thực hiện điểm 1500 điểm.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FruitCollecting GirlsCartoon