وحشی صفری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

صیقلی کردن ساوانا برای راهنمایی یک ظاهر طراحی چیپ! انجمن یافتن آیتم های پنهان در هر صحنه سیاحت اکتشافی در افریقا با بیشترین سرعت ممکن به پیش است، اما مجازات س 'دقیق برای کلیک های تصادفی وجود دارد. نگه داشتن چشم را برای پرتقال ماندارین و بطری اسانس گیاهی برای کمک اضافی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdverWildSafari