شلاق مانند کشیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راشل فقط خرید یک ماشین جدید، و شما باید این چیز شلاق اطراف منحنی را ببینید! از آن است که دست زدن به هیچ ماشین دیگری در بازار. این تعلیق ممکن است، آن را ممکن است موتور، و یا می تواند آن را شیرین کاری مد لباس رانندگی پشت فرمان!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpCoolFashionGirlStyleDriveCarsDressDress UpWhipLikeWoah