از کجا 'حمله رعد اسا کدو تنبل من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این ها 'هالووین، و اگر شما دوباره' اما هنوز درشگفت بود که چگونه به حک کردن کدو تنبل خود را، این بازی سرگرم کننده تطبیق می تواند به شما کمک کند! پیدا کردن همه جفتهای از کدو تنبل تطبیق، اما مراقب باشید کلاه جادویی را حفظ خواهد کرد سوئیچینگ نظم فانوس جک O '!

کنترل بازی:
در کلاه با ماوس کلیک کنید به کشف زیر کدو تنبل. پیدا کردن جفت های یکسان استفاده می کند کدو تنبل.

KidsMatchingFunnyMatchMemoryHalloweenWhere-sPumpkinBlitz