Werewolf 5 ความแตกต่าง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   91 90% with 10 votes

ค้นหาห้าแตกต่างระหว่างสองภาพ งานศิลปะดี, ผลผ่อนคลาย คลิกที่ 5 สิ่งที่คุณพบความแตกต่างระหว่างสองภาพที่จะก้าวไปอีกระดับ

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

PuzzleDifferenceAndroid WerewolfDifferences