Lập dị Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Tuyệt vời trò chơi vật lý có vai trò là lập dị. Đầy đủ niềm vui và thú vị. Rất đơn giản của nó để chơi trò chơi và tận hưởng. Sử dụng chiến lược của bạn đến mức hoàn chỉnh. Bắn lập dị với khẩu pháo và làm cho họ rơi vào dung nham. Tránh chụp bạn bè tốt ở trung lộ và thu thập tiền xu để giành chiến thắng huy chương vàng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingCanonAndroid Weirdo