Đám cưới Fiasco Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Chỉ cần trước khi nói rằng gây tử vong

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureAndroid WeddingFiasco