نیلوفر ابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر تا به شور و شوق واقعی برای ترتیبات گل و آن دیگری می تواند از او پیدا کردن یک منبع بهتر از الهام از طبیعت؟ بنابراین او در حال قدم زدن در جنگل است و او در حال ساخت برخی از دسته گل های فوق العاده. نگاهی به نگاهی به آنها و که بهترین دوست دارید را انتخاب کنید. همچنین لباس او در این روز زیبا و نگاه خود را زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWaterLily