Tường logic Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi này sẽ có một mạng lưới các không gian và một số trụ cột số ở các góc của không gian. Công việc của bạn là để điền vào tất cả các không gian với bức tường chéo. Số lượng tường kết nối với một trụ cột phải phù hợp với số ghi trên các trụ cột và các bức tường không phải tạo thành một vòng khép kín. Công nhận các mẫu nhất định trong những trụ cột có thể giúp bạn hoàn thành trò chơi nhanh hơn. Nhanh hơn bạn hoàn thành trò chơi, điểm số càng cao mà bạn có.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAndroid WallsLogic