היגיון קירות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

במשחק הזה לא יהיה רשת של החללים וכמה עמודים ממוספרים בזוויות החללים. התפקיד שלך הוא למלא את כל החללים בקירות אלכסוניים. מספר הקירות בחיבור לאחד מעמודים תווך חייב להתאים למספר שנכתב על העמוד, והקירות לא חייבים טופס לולאה סגורה. הכרה בדפוסים מסוימים של עמודי התווך יכול לעזור לך לסיים את המשחק מהר יותר. מהר לך לסיים את המשחק, ככל שהציון הגבוה שיש לך.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק על ידי עכבר בלבד.

PuzzleAndroid WallsLogic