Wake Up หมี เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   10 100% with 1 votes

ทิศทางสำคัญย้ายการควบคุมแรงกดดัน workenvironment หมีจะตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บดาวทั้งหมดสว่างขึ้นคบเพลิงและ Er Xiong ขนาดใหญ่เพื่อตื่นขึ้นมา!!

ตัวควบคุมเกม:
ลูกศร

ย้าย

AdventurePlatformsAnimalGirls