پیشخدمت لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دو شخصیت اصلی این بازی مد حرفه ای در رستوران برای برخی از زمان در حال حاضر کار می کرد، آن را یکی از محبوب ترین نقاط محلی در شهر است. لباس دختر و پسر به طوری که آنها بی عیب و نقص است که زمان خود را برای شرکت به مشتریان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWaiters