Động đậy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

mưa não của bạn trong trò chơi đầy thử thách mới - lúc lắc. Di chuyển quả bóng ở trên quả bóng khác để loại bỏ nó. Loại bỏ tất cả các quả bóng từ hội đồng quản trị để kết thúc các cấp. Có những thách thức não cực của 15 mức.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleWaggle