جنباندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

باران از مغز خود را در به چالش کشیدن بازی های جدید - پیچاندن. حرکت توپ در بالای توپ دیگر به حذف آن. حذف تمام توپ از هیئت مدیره را به پایان برساند سطح. مغز افراطی از 15 سطح و نگاهی به چالش.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleWaggle