منطقه W- بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما مبارزه با دشمنان که در امواج. ارتقاء سلاح های خود و دفاع از پایگاه خود را با بیش از 150 نوع از ارتقاء اگر دون تی 'می خواهم برای مردن.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت.

ActionDefenseDefendTankW-zone