تب Vuvuzela بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آمار فن فوتبال و سعی کنید به توسط گارد گرفتار.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SoccerFootballTiming VuvuzelaFever