Charms thư Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Độc đáo trượt gạch phong cách trò chơi đố với chơi trò chơi điên cuồng và tiền thưởng rực rỡ. Bắt đầu đơn giản như bạn phải sắp xếp gạch để ghi điểm tối đa với lớn của combo. Tuy nhiên, mỗi khi bạn bấm vào một gạch, các trò chơi tốc độ tăng nhẹ, vì vậy bạn phải cẩn thận

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android VoodooCharms