وگ دختر دوستیابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   206 76.92% with 26 votes

دختر رواج خواهد امشب قدمت داشته باشد. شما باید به او یک آرایش شیک. او در این شب جذاب خواهد بود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsVogueDating