Vman مسابقه 3 ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

بازی 3 بازی با ماجراجویی و قابلیت عمل، ارتقاء، حالت سنگ، مجموعه، دستاوردها، حل پازل برای کشتن دشمنان.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس انجام میشود

PuzzleAndroid Match 3