Virus Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Đặt các tháp pháo của bạn theo nhiều con đường để ngăn chặn virus tấn công.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesTowerVirusWars