Chiến tranh Viking Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Bắn pháo của bạn khi bạn đưa ra các cấu trúc. Bắt đầu cháy đốt gỗ

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingPurchase Equipment UpgradesAndroid Viking