جنگ وایکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

آتش توپ خود را به عنوان شما را از سازه. شروع آتش سوزی سوزاندن چوب

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ThrowingPurchase Equipment UpgradesAndroid Viking