تاریخ باستان وایکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

بازی به عنوان یک وایکینگ شجاع شما را به سفر به جهان باستان مرموز. در راه در سراسر نگهبانان رومی و گراز آمده است. در زرادخانه خود را از سلاح شمشیر

کنترل بازی:
بازی

کنترل keyget سمت چپ، بالا، پایین، فضا.

PuzzleAdventureCollecting VikingAncientHistory