پک وسایل نقلیه سطح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

مجموعه ای از سطوح کاملا جدید ایجاد شده توسط بازیکنان وسایل نقلیه. گزاف گویی و دور دست انداز اتومبیل های بد که باعث شرایط هرج و مرج در خیابان. دستکاری وسایل نقلیه به قوچ آنها را روی صفحه نمایش و بازگرداندن صلح به خیابانها. در اتومبیل را کلیک کنید برای به دست آوردن کنترل بر روی آن ماشین است. هنگامی که یک ماشین انتخاب شده است شما می توانید یک abbility خاص را با کلیک کردن بر روی دکمه های پایین اعمال می شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillAndroid VehiclesLevelPack