Vehicles 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Xe xấu là tự do, cho thấy họ có thực sự chạy thị trấn này. Sử dụng các phương tiện tốt để gõ những cái xấu ra khỏi màn hình của bạn để giành chiến thắng.

Điều khiển:
Nhấp vào xe

Skill Physics Logic PuzzleVehicles