وسایل نقلیه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

وسایل نقلیه بد در شل هستند، آنها را نشان می دهد که واقعا این شهر اجرا می شود. استفاده از وسایل نقلیه خوب به دست کشیدن از آنهایی که بد از روی صفحه نمایش خود را به نفع خود.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی وسایل نقلیه

Skill Physics Logic PuzzleVehicles