گلدان شکن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه تیرکمان بچه گانه خود را و شکستن تمام گلدان ها را با عکس های خود را محدود. استفاده از ricochets به اجرا کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingShoot 'em UpVaseBreaker