Valentine Đảng Cleanup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7822 78% with 100 votes

Emily là ném một Valentine's Day bên, và cô' s sẽ cần làm sạch, vì vậy tất cả bạn bè của cô có không gian để chia sẻ thẻ, cho ra hoa và sô cô la, hoặc bắt đầu nhảy múa nếu họ muốn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click và kéo các mục vào các vị trí cần thiết của họ. Sử dụng nút gợi ý khi cần thiết.

SkillGirlsHomeCleanupDecorateCleaningDecorationValentinePartyLoveGirlClean