کوکی ها ولنتاین دکوراسیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

روز ولنتاین 'یک روز به جشن عشق بین دو نفر است. با همه برنامه ریزی و اجرای خود را، دان 'خراب کردن روز با برخی از کوکی ها درهم و برهم! ایجاد زیبا از کوکی ها به شکل قلب و به اشتراک گذاری آنها را با عشق از زندگی خود را!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید و از طریق نم نم شناور و دکوراسیون کوکی.

CookingCookValentinesBakeRomanticValentineRomanceLoveCookieHolidayGirlCookingBakingCookiesDecoration