Valentine Sandwiches Cookie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn phải suy nghĩ về những món quà Valentine tốt nhất cho tình yêu của bạn. Một loạt các nhà làm bánh cookie sẽ có thể được hoàn hảo! Hãy 's bắt đầu để làm cho bánh mì kẹp bánh ngon và cho tình yêu của bạn một bất ngờ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

GirlFoodRomanceDecorateAndroid GirlsDefaultValentineCookieSandwiches