ساندویچ کوکی ولنتاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما باید به فکر کردن در مورد بهترین هدیه ولنتاین برای عشق تو. دسته ای از ساندویچ کوکی برای نگهداری اطلاعات استفاده در منزل ساخته شده می تواند بی نقص! اجازه دهید 'شروع به ساختن ساندویچ کوکی ها جالب توجه و به عشق تو تعجب!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodRomanceDecorateAndroid GirlsDefaultValentineCookieSandwiches