Valdis The Viking Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

gia đình ông vua hùng mạnh đã bị mất di sản của họ - The One Horn. Bây giờ Valdis Lãnh tụ của ngôi nhà đã bắt đầu hành trình của mình để có được cổ vật của họ trở lại từ ác La Mã và gửi lại cho nơi nó thuộc về

Điều khiển:

chuột.

PuzzleGoldAdventureValdisViking