Valdis وایکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

خانواده قدرتمند وایکینگ میراث خود را از دست داده است - از یک شاخ. در حال حاضر به Valdis رهبر از خانه سفر خود را آغاز کرده است به مصنوع خود را از رومیان شر و بازگشت آن را به جای آن تعلق دارد!

کنترل بازی:

ماوس

PuzzleGoldAdventureValdisViking