Xe V8Muscle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Chủng tộc xung quanh bài hát khác nhau trên khắp Hoa Kỳ trong V8s cổ điển. mở khóa xe ô tô mới, nâng cấp, và cố gắng để có được tất cả những thành tựu!

Điều khiển:

Sử dụng con trỏ để chỉ đạo và X để turbo

DrivingRacingV8muscleCars