Đô thị Vintage Gal Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn chỉ đơn giản là tuyệt vời khi bạn mặc trang phục cổ điển đô thị của bạn. Mặc quần áo lên trong trang phục cổ điển chưa bao giờ được rất nhiều niềm vui. Những mẫu thiết kế retro đô thị có rất nhiều linh hồn và sẽ đưa bạn trở lại thời gian khi cuộc sống đơn giản chỉ là một giấc mơ. Bạn sẽ muốn bạn đã có riêng của cửa hàng cổ điển rất riêng của bạn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpOutfitsDress UpUrbanVintage