سر بالایی راش 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   868 91.49% with 94 votes

کج سر بالایی دوچرخه جلا می گرداند سری راش. مسابقه هوش مصنوعی به عنوان مانع به شما را بکشد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به انجام stunts. X
به توربو.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingObstacleSeriesCollecting AnimalMoneyUphillRush