شاهزاده اسب شاخدار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   124 75% with 16 votes

قلعه رویایی است که در آن شاهزاده خانم زندگی رویایی است. آن را نیز محل خوبی برای پیدا کردن یک تکشاخ اصیل و خالص. شاهزاده خانم رویایی تغییر او را نگاه روزمره. چگونه از شما می خواهم او را به هنگامی که او به رویای تو را در می آید؟ لطفا لباس تا شاهزاده خانم را با این لباس زیبا و ظریف و لوازم جانبی. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpPrincessHorseGirlsUnicorn