מלחמת מחתרת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

במלחמה תחתית, תוכל להילחם בחיילים בשכבות תת קרקעיות, מאזור אחד לאזורים אחרים, משמאל לימין ומלמעלה למטה. לכבוש את השטח כולו ולהיות מנצח!

בקרות משחק:
מקשי חיצים או

AWDS כדי לגלול את המשחק (או עכבר מעבר לקצוות של מסך), להשתמש בעכבר כדי ללחוץ ויחידות שטח לשחרר (או 1, 2, 3, 4, 5 למקש קיצור). לחץ על מקש רווח כדי לבחור את כל השטח זמין, עיין בהוראות במשחק.

ActionPurchase Equipment UpgradesUnderground