جنگ زیرزمینی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در جنگ زیرزمینی، شما نیروهای نظامی را در لایه های زیرزمینی مبارزه، از یک منطقه به مناطق دیگر، از چپ به راست و از بالا به پایین. تسخیر کل منطقه و یک برنده!

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار یا تفصیلی به حرکت بازی (و یا حرکت ماوس به لبه روی صفحه نمایش)، استفاده از موس برای کلیک بر روی منطقه و واحد از بند باز کردن (یا 1، 2، 3، 4، 5 تا کلید میانبر). دستورالعمل ها در بازی مطبوعات فاصله برای انتخاب همه منطقه در دسترس، را ببینید.

ActionPurchase Equipment UpgradesUnderground