زیر آب Restro بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

* چگونه به بازی گالری بازی * کنترل
افزودنیهای به لیست علاقه مندی ها پخش
شما داده می شود فرصتی برای اجرای یک رستوران زیر آب. با استفاده از این فرصت برای خدمت به مواد غذایی به مردم که مراجعه رستوران خود را. شناسایی آیتم مورد نظر را از مشتریان. آماده سازی و خدمت به مواد غذایی مورد نیاز قبل از مشتری زمان انتظار 'بیش از.


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

WaterGirlFishFoodFood ServingGirlsUnderRestro