cuộc diễu hành Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

dẫn cuộc diễu hành không có não này để có được thành viên mới! cắn càng nhiều người bạn có thể để họ tham gia cuộc diễu hành của bạn. zombie rất nhạy cảm! hãy cẩn thận để không đâm vào chướng ngại vật. lấp đầy dạ dày của bạn với bộ não của con người để lên cấp. sử dụng một số up sức mạnh để giúp cuộc hành trình của bạn.

Điều khiển:
trong game

Zombies Obstacle Collecting Snake