رژه ارواح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این رژه بدون مغز را به عضویت اعضای جدید هدایت کنید! به عنوان بسیاری از انسان ها که می توانید آنها را به رأی خود بپیوندید، نیش می زنید. زامبی ها حساس هستند! مراقب باشید که به موانع برسید. شکم خود را با مغز انسان پر کنید تا سطح بالا برود. از چندین قدرت یو پی اس برای کمک به سفر خود استفاده کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Zombies Obstacle Collecting Snake